Sammankomster

Porterpubar

PorterpubDen första onsdagen i varje ny kalendermånad under terminen träffas PDA under gemytliga former på några av de många pubar som Göteborg har att erbjuda i sin strävan efter porter och för att missionera för det mörka till kunskapstörstande allmänhet.
Sammankomsten startar traditionellt c:a 19:00 på  kvällen och brukar bryta upp för gemensam promenad till nästa valda pub runt 21:00.

PDA:ska Högtidsdagar

Högtidlighållandet av inregistreringen av D. Carnegie Porter som varumärke

Fem olika årgångar Carnegie Porter från 1993 till 2014.

Fem olika årgångar Carnegie Porter från 1993 till 2014.

Den 2:e januari, om förmiddagen, samlas Porterklubbens medlemmar för att högtidlighålla inregistreringen av Sveriges äldsta ännu i dag levande varumärke. D. Carnegie Porter inregistrerades nämligen denna dag år 1885. Högtidlighållandet som PDA startade 1991 blev snabbt en av klubbens mest frekventerade sammankomster. Sammanträdet inleds med Formell Porter, exakt klockan 11.10, vilket är det klockslag som angivits i registreringshandlingen. Därefter ägnas hela dagen åt att prova, dricka och på olika sätt umgås med porter. Vi avnjuter även en superb måltid under dagen, som i angenämt sällskap ganska snabbt närmar sig kväll, och det har många gånger visat sig att formerna för relaxerat samkväm inom PDA, även kan ta flera timmar av kvällen i anspråk…

Aktivitet för members andliga utveckling

Godsspårvagn och spårvagn omkr. 1910 framför Carnegieska arbetarbostäderna på Karl Johansgatan 105 i Majornas 1a rote kv. Glasbruket. Fotografen står med vagnhallarna snett bakom till höger. Bild FGM

Godsspårvagn och spårvagn omkr. 1910 framför Carnegieska arbetarbostäderna på Karl Johansgatan 105 i Majornas 1a rote kv. Glasbruket. Fotografen står med vagnhallarna snett bakom till höger. Bild FGM

Under februari månad arrangerar klubben någon aktivitet för att påskynda medlemmarnas andliga utveckling. Aktiviteten kan bestå av så skilda saker som besök på teater, museum och dylikt, anordnandet av föreläsning eller annan för själen njutbar upplevelse.

Firandet av Marie Bebådelsedag

Vårdagjämningen har ända sedan 1939 varit en av PDAs stora högtider. Från att ha varit en i raden av klubbens högtidssammanträden har den på senare tid övergått till att bli den dag då vi genomför degustation av kända och dittills, okända portersorter. Då tidpunkten för sammanträdet något förskjutits under årens lopp och nu snarare infaller kring Marie Bebådelsedag, har också bruket att frossa i olika varianter av våfflor med kraftigt bifall från medlemmarna upptagits som en viktig tradition även för Porter Drinkers Association.

Stora Årssammanträdet

Ända sedan grundandet av Porterklubben 1937 har naturligtvis årets viktigaste händelse för alla members i PDA varit Stora Årssammanträdet. På detta sammanträde, som i modern tid genomförs under april månad, utses samtliga ämbetsmän, klubbas rapporter över årets verksamhet och ekonomi samt diskuteras, under animerade former, Porterklubbens utveckling. Enligt de ursprungliga stadgarna, givna den 14 november 1937, skall detta sammanträde vara åtta timmar i sträck. Ingen medlem fick under den tid sammanträdet pågick lämna lokalen. Vidare meddelar stadgan att ”Spricker medlem, diskvalificeras han.” Nuvarande stadga och hävdvunnen vana innebär att lika drastiska regler inte gäller i skrivande stund. Dock ses inte med nådiga ögon att member lämnar sammanträdet före avslutande klubbslag.

Kungälvsutflykt Kungälf 2014

Kring månadsskiftet maj-juni genomförs varje år en utflykt till grannstaden Kungälv. Denna tradition, så gammal att den av vissa äldre members sägs härstamma från tider till och med före Porterklubbens tillkomst. Till bevis för detta brukar föreläggas ett, icke tidsautentierat dokument beskrivande en föregiven Kungälvsutflykt med inslag av porterdrickande så tidigt som 1899. Dagens utflykter brukar under stort rabalder företas med allmänna kommunikationsmedel och på omvägar sakta närma sig Bohus fästning som alltid intages och därefter inleds avätandet av medhavd picknick och avnjutande av promenadporter samt avslutas utflykten vanligen, trots att många syns det ett oskick, med ett parti terrängkrocket innan färden återträds Göteborg.

Klippandagarna

Föredrag om portern med provsmakning i tunnan (Kungens kanna)

Föredrag om portern med provsmakning i tunnan (Kungens kanna)

I slutet av augusti månad, i samband med Klippandagarna, håller PDA öppet hus i det stora porterfatet (se nedan) där vi förser allmänheten med såväl andlig spis i form av föredrag om porterns- och porterbrukets historia som lekamlig spis i form av porterprovning.

Porterslag å Tunnan

Man sitter utmärkt i tunnan. LP Anders Prytz står upp och redogör för olika porteregenskaper.

Man sitter utmärkt i tunnan. LP Anders Prytz står upp och redogör för olika porteregenskaper.

Den senaste tillkomsten bland klubbens högtidsdagar är det så kallade ”Porterslaget å Kungens Kanna”, det vill säga det lagringskar, så kallat Vat, där konung Karl XIV Johan bjöds på frukost av Porterbrukets grundare Abraham Robert Lorent i augusti 1820. Karet, som fortfarande finns bevarat, har visat sig vara en utmärkt plats för ett sammanträde där samvaron betyder mer än formerna, dock utan att glömma dessa. Under en kväll samlas därför klubbens medlemmar till ett snabbt genomfört sammanträde, följt av relaxerat samkväm. Tiden må utvisa huru denna högtidsdag, som firas i september/oktober, kommer att utvecklas.

Generaldebatt

Generaldebatten som skall genomföras under oktober månad hölls första gången 1995. Syftet är att i första hand ge medlemmarna en möjlighet att, mellan Stora Årssammanträden, dryfta olika frågor kring vilka fullständig endräkt icke råder. Det har visat sig att detta sammanträde, som genomförs under strikt formella former, varit väldigt viktigt för att som man säger, lätta på trycket bland medlemmarna och hålla allvarliga konflikter borta från andra sammanträden.

Firandet av Mårten

Kring Mårtensdagen varje år utbryter sedan urminnes tider ett begär att frossa i gåsblod, gåskött och äppelkaka kompletterat med diverse tillbehör såsom potatis, brysselkål och vaniljsås. Denna tradition upptogs av Porterklubben redan vid grundandet den 14 november 1937. Känd är den gåsmiddag som avåts å den legendariska Restaurang Weise 1939. Det var vid detta sammanträde, hållet under brinnande krig, som mötet med välbehag uttrycker ”…sitt gillande av att läskedrycker och det andra belagts med värnskatt.” Man kan förstå att mötet med minst lika stort välbehag fastslår att ”Portern synes gå fri.” Nutida firande har blivit ett av de absolut mest välbesökta av våra sammanträden. Att denna tradition kommer att fortleva länge är därför icke att ifrågasätta! För den majoritet av Porterklubbens medlemmar vars magar äro så känsliga att de icke, ens under tvång, kunna itvinga sig gåsblod i form av Svartsoppa serveras även ett substitut där blodet utbytts mot skogssvamp. Efter denna inledning följer huvudrätten, helstekt gås med alla tänkbara tillbehör i form av till exempel potatis, brysselkål och fet sås. Måltiden avslutas med äppelkaka och vaniljsås, varefter portvinet och cigarren tycks smaka extra bra.

Lucianskt firande

Om klubben firar pre-, post- eller exakt Lucianskt firande beror på när i december månad som sammanträdet tilldrager sig. Traditionen med Lucianskt firande har utvecklats till en trivsam årsavslutning. Normalt består själva måltiden av ett minimerat julbord som aväts under, för att vara Porterklubben, lugna och värdiga former innan members återupptar sina göranden och låtanden inför julhelgen.