Fredag 13 Oktober 2017
19:00

Generaldebatt

För ge medlemmar under strikt formella former möjlighet att dryfta olika frågor kring vilka fullständig endräkt icke råder.

Förtäring: Japanskt sillbord

Ansvarig: LotC Hanell

Säkerhetskopiera till händelsen lista